АТА ХОТЕЛ

Ледена пързалка в гр. Вършец

Работно време Пързалка
ПРОЕКТ: „КУЛТУРА И БАЛНЕОЛОГИЯ – УСТОЙЧИВ

 

Проект № 2007CB16IPO006-2011-2-68  

       Трансграничният потенциал като основа за устойчиво развитие”   

             Договор № РД02-29-219/24.07.2014

 

Проектът е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България–Сърбия

 

 

ПРАВИЛА

за ползване на атракционна „ледена” пързалка - Вършец

 

 

1.     Работно време на пързалката

 

1.1.  Лятно работно време – от 08:00 ч  до 11:00 ч.  и от 17:00 ч. до  22:00 ч.

1.2.  Зимно работно време – от 10:00 ч  до 13:00 ч.  и от 14:00 ч. до 19:00 ч.

1.3.   Почивни дни – понеделник и вторник

 

2.     Ползването на пързалката е на сесии от по един час, като между часовете има  период от 15 мин. за смяна на обувки и кънки/ролери.

 

3.     Ползването на пързалката е безплатно.

 

4.     Разрешено е пързалянето и със собствени кънки/ролери.

 

5.     Кънките и ролерите се обуват задължително върху чорап.

 

6.     Капацитетът на пързалката е до 50 души.

 

7.     Пързалката не е предназначена за спортно или фигурно пързаляне. Пързалящи се, ползващи пързалката за тази цел се отстраняват след две предупреждения.

 

8.     Деца под 9 години се допускат на пързалката само с придружител.

 

 

 

 

Проект № 2007CB16IPO006-2011-2-68  

Трансграничният потенциал като основа за устойчиво развитие”

            Договор № РД02-29-219/24.07.2014

                  

Проектът е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България–Сърбия

 

9.     Организаторите не носят отговорност за инциденти на пързалката, вследствие на неумение на каране на кънки/ролери или неизпълнение на указанията на инструкторите или другите служебни лица.

 

10.    За изчезнали вещи, които са оставени  без надзор организаторите не носят отговорност.

 

11.    На пързалката не се допускат хора с напитки, храни, в явно нетрезво състояние, употребили упойващи средства или наркотици, както и такива носещи остри предмети или оръжие.

 

 

Уважаеми посетители за Вашата безопасност и за да изпитате истинско удоволствие от пързалянето, Ви молим да се съобразявате с горните правила!

 

 

 

 


  Община Вършец – бенефициент и водещ партньор по проект № 2007CB16IPO006-2011-2-68

Трансграничният потенциал като основа за устойчиво развитие”

адрес: 3540 гр. Вършец, бул. България 10, обл. Монтана

тел: 09527/22-22; факс: 09527/23-23, e-mail: admin_varshetz@mail.bg

 http://varshets.bg/